Privacybeleid

Zodra u deze website bezoekt, stelt u ADS schoonmaakgroep in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel op ons verzoek als door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

ADS schoonmaakgroep acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. ADS schoonmaakgroep zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de ADS schoonmaakgroep met vestigingen in Hengelo en Harderwijk.

Doeleinden van gegevensverwerking
ADS schoonmaakgroep gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die ADS schoonmaakgroep met u kan aangaan. Zo kunnen wij om uw adresgegevens vragen om u informatie toe te zenden. ADS schoonmaakgroep slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een gedrukt informatiemateriaal.

Daarnaast verwerkt ADS schoonmaakgroep uw persoonsgegevens voor het (indien gewenst) toesturen van onze online nieuwsbrief en/of digitale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal de ADS schoonmaakgroep onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
A) n het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure(s) B) Ter bescherming van de rechten of het eigendom van de ADS schoonmaakgroep C)Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid of; D) Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies
Wij maken geen gebruik geen ‘cookies’; een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld.

Clickgedrag
ADS schoonmaakgroep verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van onze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van onze website te optimaliseren.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt door ADS schoonmaakgroep steeds de nieuw ste beveiligingstechnologie gebruikt.

Privacy beleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de ADS-website zijn verbonden. ADS schoonmaakgroep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op andere websites. Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Indien u geen marketinginformatie van ADS schoonmaakgroep wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via; oost@ads-schoonmaakgroep.nl, midden@ads-schoonmaakgroep.nl Of telefonisch: 074-2437473 of 0341-559004.