Privacybeleid

Zodra u deze website bezoekt, stelt u ADS schoonmaakgroep in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel op ons verzoek als door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

ADS schoonmaakgroep acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. ADS schoonmaakgroep zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de ADS schoonmaakgroep met vestigingen in Hengelo en Harderwijk.

Doeleinden van gegevensverwerking
ADS schoonmaakgroep gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die ADS schoonmaakgroep met u kan aangaan. Zo kunnen wij om uw adresgegevens vragen om u informatie toe te zenden. ADS schoonmaakgroep slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een gedrukt informatiemateriaal.

Daarnaast verwerkt ADS schoonmaakgroep uw persoonsgegevens voor het (indien gewenst) toesturen van onze online nieuwsbrief en/of digitale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal de ADS schoonmaakgroep onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
A) n het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure(s) B) Ter bescherming van de rechten of het eigendom van de ADS schoonmaakgroep C)Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid of; D) Ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies
Wij maken geen gebruik geen